Życzenia świąteczne / Happy Easter

Tym, którzy mnie czytają i korzystają z mojej pomocy – zdrowia Wam życzę ponad wszystko. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Reszta się ułoży zgodnie z Zamysłem.

Spokojnych Świąt.

To all that read me here and visit me at my practice – Happy Easter!


Czy aikido może być leczeniem? Can aikido be a part of treatment?
Kilka porad dla kierowców przed podróżą