blodef

Zaproszenie na warsztaty ustawień metodą Berta Hellingera.

Przekazuję Państwu zaproszenie na:

USTAWIENIA SYSTEMOWE METODĄ BERTA HELLINGERA

prowadzone przez

Panią Małgorzatę Rajchert-Lewandowską

Najbliższe warsztaty odbędą się w terminach:

      5-6    listopada    Warszawa
      26-27  listopada    Opole    www.ster.edu.pl
      10-11  grudnia      Warszawa

Listopadowe ustawienia w Warszawie odbędą się w::

Domu Sztuki ul. Wiolinowa 14 (stacja metra Ursynów),
w sobotę w godz. 10.30-19.30 z przerwą na obiad i w niedzielę w godz. 10.00-14.30.

Zgłoszenia i dalsze informacje: www.ustawieniasystemowe.com , malgorzata.rl@wp.pl 

tel. 602 828 216
Zapraszam też na stronę:  www.ptus.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

Ustawiający – wpłata min. 7 dni przed rozpoczęciem ustawień: 300 zł
Obserwator uczestniczący – wpłata min. 7 dni przed rozpoczęciem ustawień: 100 zł
Ustawienia par małżeńskich- wpłata min. 7 dni przed rozpoczęciem ustawień: 450 zł od pary

W zgłoszeniu proszę zaznaczyć charakter uczestnictwa (własne ustawienie, obserwator)

* Obowiązuje udział w całości zajęć.
* Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rezerwacja – malgorzata.rl@wp.pl
  oraz wpłata na konto:

    Małgorzata  Rajchert-Lewandowska 52 1470 0002 2102 2289 3800 0001

* Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat
* W przypadku rezygnacji wcześniej niż 1 tydzień przed zajęciami możliwy zwrot 50% wpłaconej kwoty,
  przy późniejszej rezygnacji wpłara nie będzie zwracana.
* W e-mailu zgłoszeniowym proszę umieścić następujące dane:

  Termin zajęć: …
  Imię, nazwisko: …
  adres: …
  telefon: …
  e-mail: …
  charakter uczestnictwa (własne ustawienie lub obserwator) …..
  Akceptuję podane warunki.  
  data: ……… 

Zajęcia przeznaczone są dla osób:

– zainteresowanych pracą w obszarze własnych problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych, interpersonalnych i innych;
– zainteresowanych rozwojem osobistym.

  Stanowią okazję do nowego, głębszego spojrzenia na własne trudności zarówno dla osób ustawiających, jak i uczestniczących
  bez własnego ustawienia (w roli obserwatorów).
  Mogą doskonale wspomagać proces terapeutyczny u osób będących we własnej terapii indywidualnej, grupowej czy rodzinnej
  (niezależnie od szkoły terapeutycznej). W zajęciach można brać udział w roli osoby „ustawianej” – wykonuje prace własną
  oraz osoby biorącej udział w ustawieniach innych osób.

Przed zajęciami należy zebrać fakty z życia członków rodziny pochodzenia
(rodzice i ich rodzeństwo, także przyrodnie, dziadkowie i ich rodzeństwo, pradziadkowie).
Chodzi tu o zdarzenia takie jak: wczesne lub dramatyczne śmierci, późne poronienia, urodzenie martwego dziecka,
aborcje, śmierć rodzica lub rodziców w dzieciństwie, dramatyczne losy wojenne, choroby psychiczne,morderstwo,
przemoc, ciężkie choroby, kalectwo, utrata majątku, wysiedlenia, ważne związki przedmałżeńskie, wielkie miłości.
Wszystkie te dane wywierają znaczący wpływ nie tylko na losy ludzi uczestniczących w tego rodzaju zdarzeniach,
ale również na ich potomków, do kilku pokoleń później. Znajomość tych danych pomaga szybciej i bardziej
klarownie dokonać ustawienia, rozpoznać uwikłania systemowe oraz podjąć interwencje mające na celu wprowadzenie
konstruktywnych zmian.

Serdecznie zapraszam

Małgorzata Rajchert – Lewandowska

Wspieram takie inicjatywy obiema rękami !!!
Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze biodra: opis problemu na wybranym przykładzie.