blodef

Zapraszam ponownie

Po pierwszej wakacyjnej przerwie ponownie zapraszam!

*

I am back! feel free to call for appointments.

Mistrz Leonardo
Przerwa w pracy gabinetu w miesiącu lipcu / My summer break