Wymiana stopy nakładki Flexyfoot

Stopka nakładki Flexy stworzona jest z gumy o dużym współczynniku tarcia i dużej wytrzymałości na ścieranie. Każda stopka jednak kiedyś ulegnie zużyciu. Co wtedy?

 

Producent przewidział bezpieczny zakres zużycia tworząc na stopie nakładki odnośny znacznik – zużycie gumy poza znacznik zmniejsza skuteczność nakładek.

 

Konstrukcja nakładki Flexyfoot pozwala wymienić stopkę z elementem amortyzującym. Prosta czynność wypięcia i wykręcenia końcówki uwalnia trzon nakładki z zużytej stopy. Przeciwnie wykonana czynność umieszcza nowy element w nakładce.

 

Flexyfoot – nowa jakość chodu o kulach

 

Rozumieć sens terapii
Równowaga jako fundament efektywnego treningu aikido - spotkanie edukacyjne w Budojo Warszawa