WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTTMMH

Szanowni Członkowie!

Zarząd PTTMMH uprzejmie informuje, że IX Walne Zebranie Członków PTTMMH odbędzie się 11 kwietnia 2015r. w siedzibie CTM w Sierosławiu, ul. Leśna 1. Początek o godzinie 17:00.
 Po obradach mamy nadzieję na spotkanie integracyjne. Ze wzglęgów organizacyjnychprosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 31.03.2015r.

Jednocześnie przypominamy, żę Walne Zebranie będzie poprzedzone Spotkaniem Naukowym, które rozpoczyna się o godzinie 9:00 w tym samym obiekcie.

 

 

Jednocześnie odbędzie się spotkanie naukowe, podczas którego zostaną wygłoszone referaty w poniżej zamieszczonej tematyce:

ZESPÓŁ SEGMENTU RUCHOWEGO KRĘGOSŁUPA – JEGO ZNACZENIE W PATOGENEZIE ORAZ LECZENIU CHORÓB CZYNNOŚCIOWYCH

 

dr n. med. Janina Słobodzian – Rakowska, mgr Bogumiła Dampc, mgr Magdalena Tomczak

 

Słowa kluczowe

Segment ruchowy kręgosłupa, dysfunkcje, choroby czynnościowe, układ wegetatywny, badanie, terapia.

 

 

Streszczenie

Segment ruchowy kręgosłupa (srk) – połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą kręgów. Wiele chorób (niektórzy autorzy udowadniają, że większość) posiada swoje źródło w jego dysfunkcjach. Choroby te, przez normalizację jego funkcji, poddają się skutecznemu leczeniu.

W wystąpieniu zostanie przedstawiona aktualna wiedza anatomiczna i fizjologiczna a także konieczność uwzględniania jej w procesach badawczych oraz terapeutycznych. Na bazie tej wiedzy, w oparciu o koncepcję Terapii Manualnej Holistycznej, przedstawiona zostanie patogeneza zaburzeń funkcji segmentu ruchowego kręgosłupa, badanie oraz terapia jego dysfunkcji. Podkreślony zostanie fakt przenoszenia się zaburzeń czynności srk na układ wegetatywny. Wystąpienie zostanie zilustrowane wynikami niektórych badań przeprowadzonych w Centrum Terapii Manualnej w ostatnich dwóch dziesięcioleciach.

 

 

OSTEOPATYCZNE PODEJŚCIE DO DYSFUNKCJI TARCZYCY

Michał Biniecki

 

Streszczenie:

Mówiąc o dysfunkcji tarczycy mamy na myśli zaburzenie jej funkcjonowania na różnych poziomach odpowiedzialnych za jej pracę. Dysfunkcje tarczycy mieszczą się w słowie neuroendokrynoimmunologia. Nie są to schorzenia izolowane, lecz obejmują układ neurologiczny, endokrynologiczny, limfatyczny, krążenia. Ta współpraca miedzy układami nadzorowana jest przez autonomiczny układ nerwowy zapewniając równowagę między ergotropią i trofotropią. Zaburzenie tej równowagi prowadzi do nadczynności lub niedoczynności nie tylko tarczycy, ale całego organizmu.

Lecząc tego rodzaju dysfunkcje odwołujemy się do embriologii, anatomii w ujęciu mięśniowo-powięziowym, neurologii stosując techniki osteopatyczne. Nie ma schematu postępowania osteopatycznego w leczeniu tego rodzaju dysfunkcji, lecz ważne jest zrozumienie mechanizmów łączących różne struktury na poziomie anatomicznym i fizjologicznym oraz znajomość sposobów oddziaływania na te struktury, aby leczyć całego człowieka a w zasadzie poszukiwać zdrowia odwołując się do zasad osteopatii.

 

AKTYWNA BLIZNA PO OPERACYJNYM LECZENIU STAWU ŁOKCIOWEGO PRZYCZYNĄ DOLEGLIWOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ ORAZ NIEPOWODZENIA ICH REHABILITACJI. OPIS PRZYPADKU

mgr Jarosław Woźnicki

Streszczenie:

Autor przedstawia przypadek 46 letniej pacjentki po chirurgicznym leczeniu urazowego uszkodzenia stawu łokciowego. Pomimo prawidłowego przebiegu leczenia chirurgicznego, pacjentka nie odzyskała utraconej sprawności ręki – pojawiły się dolegliwości bólowe oraz wadliwy stereotyp ruchowy barku i ręki. Stan pacjentki uniemożliwił jej powrót do pracy zawodowej (lekarz stomatolog). W okresie trzech miesięcy pacjentka korzystała z rehabilitacji medycznej: masaż klasyczny, fizykoterapia i kinezyterapia – jednak stan zdrowia nie uległ istotnej poprawie. Dopiero wdrożenie manualnej pracy z „aktywną blizną” stawu łokciowego, powstałą po zabiegu chirurgicznym, doprowadziło w do wycofania się dolegliwości bólowych i odzyskania prawidłowej funkcji kończyny górnej – pacjentka powróciła do pracy zawodowej.

 

AKTYWNA BLIZNA BŁON ŚLUZOWYCH WARGI DOLNEJ PO CHIRURGICZNYM LECZENIU TORBIELI ZASTOINOWEJ – SPRAWCĄ DOLEGLIWOŚCI W OBRĘBIE GŁOWY I TWARZY. OPIS PRZYPADKU

mgr Zbigniew Nowosad

Streszczenie:

Autor prezentuje przypadek 43 letniego mężczyzny po dwukrotnym chirurgicznym leczeniu (pierwsza interwencja chirurgiczna nie dała rezultatu – nastąpił nawrót schorzenia) torbieli zastoinowej błony śluzowej (mucocele) wargi dolnej. W wyniku postępowania chirurgicznego u pacjenta doszło do postania tzw. aktywnej blizny błon śluzowych – ogniska stymulacji nocyceptywnej. Patologiczna aktywność neuronalną aktywnej blizny znalazła swój wyraz w dokuczliwych dolegliwościach rejonu głowy i twarzy pacjenta. W dalszej części autor przedstawia manualne mobilizacje tkanek miękkich (stosowane w terapii i autoterapii), które poprzez normalizację stanu czynnościowego tkanki bliznowatej i jej okolic doprowadziły do złagodzenia, a następnie ustąpienia objawów bólowych.

 

 

 

 

 

Wspomaganie stosowanych procedur rehabilitacji chorych neurologicznie poprzez terapię patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej

w koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej A. Rakowskiego

 

Justyna Sieracka

Andrzej Rakowski

Grzegorz Boczkowski

 

Słowa kluczowe

Choroba organiczna, pacjenci neurologiczni, patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa.

 

Streszczenie

Każdej chorobie organicznej towarzyszą zaburzenia funkcji. Mają one swój wyraz między innymi w patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej. Patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa może być źródłem dolegliwości towarzyszących zasadniczej chorobie. Najczęściej znacząco zmieniają one obraz choroby i pogarszają stan chorego. Obowiązujące procedury lecznicze, w tym rehabilitacyjne, nie uwzględniają terapii, często bardzo uciążliwych skutków, patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej.

W wystąpieniu autorzy przedstawią znaczenie skutków patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej oraz ich terapię jako ważnej części rehabilitacji chorych neurologicznych.

 

 

 

Psychofizyczne cechy zaburzeń czynnościowych charakteryzujące kobiety z niepłodnością pierwotną.

Doniesienie wstępne.

Andrzej Rakowski

Bartłomiej Chmielewski

Urszula Rakowska

 

 

Słowa kluczowe

Niepłodność pierwotna, patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa, przeciążenie statyczne antygrawitacyjne i psychogenne.

 

Streszczenie

Niepłodność pierwotna stała się problemem społecznym. Obecnie w Polsce oczekuje na dziecko ok. 1,9 miliona par małżeńskich. Medycyna nie zna przyczyn tego stanu. Zespół Centrum Terapii Manualnej wspólnie z Kliniką Leczenia Niepłodności UM w Poznaniu podjął badania by znaleźć odpowiedź na pytanie: czy i na ile zaburzenia czynności rejonów kluczowych narządu ruchu mogą mieć związek przyczynowy z niepłodnością pierwotną. Badania zaplanowano na dwa lata. Wyrazem tych dysfunkcji okazuje się patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa spowodowana przeciążeniem statycznym w kombinacji: antygrawitacyjnym oraz psychogennym. Autorzy zaprezentują procedury badawcze oraz pierwsze obserwacje i wyniki badań.

 

 

 

 

 

BIODRA – SPOTKANIE NIEBA I ZIEMI W CZŁOWIEKU

 

Bartłomiej Gajowiec

Gabinet Rehabilitacji Al. KEN 97

Warszawa

Grupa MOVE*I*MY

 

Słowa kluczowe:

biodra, centrum człowieka, miednica, żywotność, smutek

 

Streszczenie

Kulistość bioder będąc odpowiedzią na mechaniczne wyzwania stawiane przez Naturę przed tymi stawami, to także swojego rodzaju odbicie wszechświata dziejącego się w człowieku. Fizyczność tych stawów, z ich nieprawdopodobnie logicznym kształtem, mocnymi mięśniami, odpornymi na wiele, ale oddającymi z nawiązką w stanach nadużycia, ustępuje ich emocjonalności.

Mechanicznie tułów, kończyny górne i głowa spotykają się w biodrach z uziemieniem kończynami dolnymi, skupiają na sobie tony obciążeń w ruchu, wysiłek hamowania i nadal pozostają prawie wszechruchomymi stawami. Emocjonalnie rzecz biorąc jednak, biodra to o wiele bardziej złożone stawy. Chcę okreslić je stawami radości, oddechu, witalności, seksualności i pełni życia, ale potrafią być one też stawami smutku, stłumionej złości, zahamowania, zniszczenia duszy i zablokowania serca, zaciśniętych pięści i podciętych skrzydeł.

Biodra to szklana kula naszego stanu ciała ale przede wszystkim duszy. To w nich spotyka się nasze niebo z naszą ziemią, nasze sny z codziennością, nasza głowa w chmurach i stąpanie po gruncie codzienności. To, jacy jestesmy, decyduje o tym, jakie są i one. To, jakie są one, decyduje o tym, kim jesteśmy.

 

Po prelekcji w Konstanciskim Domu Kultury...
O biodrach mówiłem dziś w "Pytaniu na śniadanie"