Trochę radiologii dla ciekawskich

O typach miednicy i wynikających z nich kształtach kręgosłupa już pisałem. Polecam ten tekst, by móc odnieść się do dzisiejszego artykułu.

Poproszony o wyjaśnianie tego, co widać na czarnobiałych plamach zdjęć rtg, zacznę od krótkiego rysu zdjęcia bocznego kręgosłupa lędźwiowego. Proszę wybaczyć niedoskonałość dorysowanych kolorami podpowiedzi – niestety nie umiem obsłużyć dobrze power pointa.

Kość krzyżowa (sacrum) pochylona jest w stosunku do pionu i jej górna powierzchnia tworzy dość strome zbocze dla opartego na niej kręgosłupa. Tarcza międzykręgowa pomiędzy piątym kręgiem lędźwiowym a kością krzyżową (X) jest względnie cienka z założenia. Dzieje się tak dlatego, iż w ten naturalny sposób ewolucja wyeliminowała nadmiernie ruchomą poduszkę pomiędzy najbardziej obciążanymi kręgami. Takie pochylenie kości krzyżowej powoduje, że siła Q działająca na ostatni kręg lędźwiowy może dla rozjaśnienia zostać rozłożona na dwie: ściągającą F. i dociskającą F.. .Im bliżej Q do F. tym więcej muszą się napracować struktury tylnej części kręgosłupa oraz więzadła stawów krzyżowo – biodrowych ( /// ). Kąt alfa jest więc decydującym o konsekwencjach określonego typu miednicy oraz kręgosłupa.

Linia L wskazuje w tym przypadku na tzw. zrównoważony kręgosłup, trzeci kręg lędźwiowy ustawiony jest poziomo. Jest to dobry obraz.

Otoczone zielonym kolorem stawy międzywyrostkowe ( O ) są w tym typie kręgosłupa mocno zwarte i to one są w stanie wywoływać wiele reakcji z tzw. syndromu okołokręgosłupowego lub pseudokręgosłupowego. Ich wrażliwość odpowiada za generowanie zjawisk typu bóle rzutowane, promieniowania i inne.

To, co widzicie Państwo na zdjęciu jest prawidłowym obrazem kręgosłupa. Nie jest nieprawidłowością. Stanowi o pewnej typologii ruchu, stabilizacji czy też relacji z biodrami ale nie musi boleć…


Polecam te książkę / I recomend this book
Iluzja. O co w tym wszystkim chodzi?