Takie informacje gdzieś giną … / That news just hide in the crowds…

Z wielką przykrością napotkałem przed momentem wiadomość o śmierci Johna Upledgera, współtwórcy i ducha Instytutu Upledgera na Florydzie. Człowiek, który wywracał ludzkie widzenie zdrowia do góry dnem a zarazem ujmował swoja otwartością na dyskusję, na świat, na innych. Do dziś na półce w moim gabinecie stoi jego zdjęcie z podpisem: dla Bartka – papa John. Trzymaj się t a m, gdzie nie ma już bólu, z którym trzeba się zmagać wszelkimi metodami, także „na gołe ręce”.

http://upledger.com/content.asp?id=246

I am so sorry to read the news of John Upledger passaway. He was the spirit and creator of Upledger Institute, Florida. The man whose visions flipeed many people’s imagination upside down. So open to controversy, other people, the world. I still keep his photo in my practice, signed: to Bartek – papa John. Take care thee where there is no struggle with pain, even if it is a bare hands strife…

Tina pyta, ja odpowiadam
Mobilizacje wisceralne / Visceral mobilisations