Czy wiecie, że…

Nazwa kość krzyżowa, wielokrotnie określana skrótowo krzyżem, pochodzi z łacińskiego słowa sacer – oznaczającego błogosła

Czy wiecie, że…