blodef

PROGRAM KONFERENCJI „SPOJRZENIE NA DZISIEJSZĄ REHABILITACJĘ PRZEZ PRYZMAT SZKOŁY PROF. ANDRZEJA SEYFRIEDA”

 

PROGRAM
I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
„SPOJRZENIE NA DZISIEJSZĄ REHABILITACJĘ PRZEZ PRYZMAT SZKOŁY
PROF. ANDRZEJA SEYFRIEDA”
14 MAJA 2011 ROKU
Rozpoczęcie godz. 10.00
Powitanie gości:
JM Rektor dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer
Dziekan Wydziału Rehabilitacji dr hab. med. prof. AWF Janusz Domaniecki.
SESJA I – godz. 10.20
Przewodniczący: Kazimierz Rąpała, Alfred Gruber
1. Wykład wprowadzający – Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Warszawa, Polska.
2. Prof. Andrzej Seyfried – ekspert w dziedzinie rehabilitacji, lekarz, ortopeda – Kazimierz
Rąpała, Warszawa, Polska.
3. Ocena wartości ręki reumatoidalnej – Maria Musur Grieve, Edynburg, Szkocja.
Przerwa kawowa – 11.30
SESJA II – godz.11.50
Przewodniczący: Aleksander Ronikier, Christian Mucha
1. Konsequenzen aus den biomechanischen Überlegungen und pathomechanischen
Forschungen von Prof. Seyfried am Beispiel des rheumatischen Fußes (Wybrane aspekty
badań i obserwacji z bio- i patomechanicznych studiów wg prof. A. Seyfrieda na przykładzie
stopy reumatycznej) – Alfred Gruber, Jürgen Stumpf, Norymberga, Fulda, Niemcy.
2. Das physiotheraputische Bechandlungskonzept nach Seyfried am Beispiel des rheumatischen
Fußes. Lehrbuch Rheumatologie fuer physio- und Ergotherapeuten).(Program rehabilitacji wg
prof. A. Seyfried na przykładzie stopy reumatoidalnej).- Ute Donhauser-Gruber, Norymberga,
Niemcy.
3. The practical realization of Seyfried’s analysis of the pathomechanic of lower extremities with
rheumatic impairment in a well working orthopaedic supply concept for foot, knee and hip
(Praktyczna realizacja szkoły Seyfrieda zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego stopy,
stawu kolanowego i biodrowego w patomechanice dysfunkcji kończyn dolnych w chorobach
reumatoidalnych) – Michael Jahn, D. Biber, Fulda, Niemcy.
4. Wybrane elementy fizjoterapii w oparciu o patomechanikę narządu ruchu – Krzysztof
Dudziński, Warszawa, Polska.
5. Problemy w funkcjonowaniu pozaszpitalnym pacjentów reumatycznych po leczeniu
operacyjnym – Agnieszka Prusinowska, Warszawa, Polska.
Dyskusja
Lunch – 13.30
SESJA III – godz. 14.15
Przewodniczący: Andrzej Sadowski, Maria Musur-Grieve
1. Effects of C02 bathes in the combined concept of the early functional therapy in cases of reflex
sympathetic dystrophy (Efekt zastosowania kąpieli CO2 we wczesnej terapii funkcjonalnej w
zespole odruchowej dystrofii współczulnej) – Christian Mucha, Kolonia, Niemcy.
2. Miejsce terapii manualnej w fizjoterapii na przykładzie odcinka lędźwiowego kręgosłupa –
Andrzej Sadowski, Warszawa, Polska.
3. Wpływ urazu na zaburzenie propriocepcji jako przyczyna zaburzeń funkcjonalnych stawów
obwodowych na przykładzie stawu skokowego i barkowego – Marek Kiljański, Warszawa,
Polska.
4. Zastosowanie technik proprioceptywnego torowania u chorych z miopatią mięśniową – Anna
Radwańska, Warszawa, Polska.
5. Skolioza – poszukiwanie kompensacji – Agnieszka Stępień, Warszawa, Polska.
6. Analiza kinematyczna kończyny nieporażonej w cyklu chodu hemiplegia – Maciej Krawczyk,
Warszawa, Polska.
Dyskusja
Zakończenie – 16.30

PROGRAM

I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

„SPOJRZENIE NA DZISIEJSZĄ REHABILITACJĘ PRZEZ PRYZMAT SZKOŁY

PROF. ANDRZEJA SEYFRIEDA”

14 MAJA 2011 ROKU

Rozpoczęcie godz. 10.00

Powitanie gości:

JM Rektor dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Dziekan Wydziału Rehabilitacji dr hab. med. prof. AWF Janusz Domaniecki.

SESJA I – godz. 10.20

Przewodniczący: Kazimierz Rąpała, Alfred Gruber

1. Wykład wprowadzający – Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, Warszawa, Polska.

2. Prof. Andrzej Seyfried – ekspert w dziedzinie rehabilitacji, lekarz, ortopeda – Kazimierz

Rąpała, Warszawa, Polska.

3. Ocena wartości ręki reumatoidalnej – Maria Musur Grieve, Edynburg, Szkocja.

Przerwa kawowa – 11.30

SESJA II – godz.11.50

Przewodniczący: Aleksander Ronikier, Christian Mucha

1. Konsequenzen aus den biomechanischen Überlegungen und pathomechanischen

Forschungen von Prof. Seyfried am Beispiel des rheumatischen Fußes (Wybrane aspekty

badań i obserwacji z bio- i patomechanicznych studiów wg prof. A. Seyfrieda na przykładzie

stopy reumatycznej) – Alfred Gruber, Jürgen Stumpf, Norymberga, Fulda, Niemcy.

2. Das physiotheraputische Bechandlungskonzept nach Seyfried am Beispiel des rheumatischen

Fußes. Lehrbuch Rheumatologie fuer physio- und Ergotherapeuten).(Program rehabilitacji wg

prof. A. Seyfried na przykładzie stopy reumatoidalnej).- Ute Donhauser-Gruber, Norymberga,

Niemcy.

3. The practical realization of Seyfried’s analysis of the pathomechanic of lower extremities with

rheumatic impairment in a well working orthopaedic supply concept for foot, knee and hip

(Praktyczna realizacja szkoły Seyfrieda zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego stopy,

stawu kolanowego i biodrowego w patomechanice dysfunkcji kończyn dolnych w chorobach

reumatoidalnych) – Michael Jahn, D. Biber, Fulda, Niemcy.

4. Wybrane elementy fizjoterapii w oparciu o patomechanikę narządu ruchu – Krzysztof

Dudziński, Warszawa, Polska.

5. Problemy w funkcjonowaniu pozaszpitalnym pacjentów reumatycznych po leczeniu

operacyjnym – Agnieszka Prusinowska, Warszawa, Polska.

Dyskusja

Lunch – 13.30

SESJA III – godz. 14.15

Przewodniczący: Andrzej Sadowski, Maria Musur-Grieve

1. Effects of C02 bathes in the combined concept of the early functional therapy in cases of reflex

sympathetic dystrophy (Efekt zastosowania kąpieli CO2 we wczesnej terapii funkcjonalnej w

zespole odruchowej dystrofii współczulnej) – Christian Mucha, Kolonia, Niemcy.

2. Miejsce terapii manualnej w fizjoterapii na przykładzie odcinka lędźwiowego kręgosłupa –

Andrzej Sadowski, Warszawa, Polska.

3. Wpływ urazu na zaburzenie propriocepcji jako przyczyna zaburzeń funkcjonalnych stawów

obwodowych na przykładzie stawu skokowego i barkowego – Marek Kiljański, Warszawa,

Polska.

4. Zastosowanie technik proprioceptywnego torowania u chorych z miopatią mięśniową – Anna

Radwańska, Warszawa, Polska.

5. Skolioza – poszukiwanie kompensacji – Agnieszka Stępień, Warszawa, Polska.

6. Analiza kinematyczna kończyny nieporażonej w cyklu chodu hemiplegia – Maciej Krawczyk,

Warszawa, Polska.

Dyskusja

Zakończenie – 16.30

 

Myśl dnia
Biodro po raz kolejny