logoits

Partnerstwo Centrum Usług Motoryzacji dla Osób Niepełnosprawnych i Hikari Fizjoterapia rozpoczęte!

Od niedawna rozpoczęła się oficjalna partnerska współpraca Centrum Usług Motoryzacji dla Osób Niepełnosprawnych z Warszawy oraz Hikari Fizjoterapia. Jesteśmy wspólnie na imprezach organizowanych dla osób z niesprawnościami ruchowymi, wspieramy wzajemne inicjatywy ułatwiające życie tym, którzy potrzebują modyfikacji i ułatwień, by bezpiecznie i aktywnie funkcjonować.

Instytut Transportu Samochodowego od wielu lat jest otwarty na środowisko motoryzacyjne osób z dysfunkcjami. Działanie to jest zgodne z misją Instytutu – prowadzeniem, koordynacją, upowszechnianiem badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego oraz wypracowywaniem nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w różnych dziedzinach, w tym przypadku bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone w Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych działania, a także zaangażowanie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka, znajdują przełożenie na konkretne działania systemowe. Ponieważ środowisko osób z niepełnosprawnościami oczekuje realizacji postanowień zapisów prawnych, m.in. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, działalność CUM ITS ma przyczyniać się do realizacji dalekosiężnych celów zawartych w art. 20 Konwencji pt. Mobilność, który brzmi następująco:

Państwa podejmą skuteczne środki celem umożliwienia mobilności osobistej i samodzielności, między innymi poprzez:

(a) ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych, w sposób i w czasie przez nie wybranym i po przystępnej cenie,

(b) ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości przedmiotów wspierających poruszanie się, urządzeń i technologii wspomagających oraz do pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób, w tym poprzez ich udostępnianie po przystępnej cenie,

(c) zapewnianie osobom niepełnosprawnym i wyspecjalizowanemu personelowi pracującemu z osobami niepełnosprawnymi szkolenia w zakresie umiejętności poruszania się,

(d) zachęcanie jednostek wytwarzających przedmioty wspierające poruszanie się, urządzenia i technologie wspomagające, do uwzględniania wszystkich aspektów mobilności osób niepełnosprawnych.

W ramach Centrum działa Ogólnopolski Punkt Informacji o Usługach Motoryzacyjnych, w którym osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, lekarze orzecznicy, dealerzy pojazdów, adaptatorzy i inne zainteresowane osoby mogą uzyskać fachową informację dotyczącą wielu zagadnień związanych z mobilnością.

logoits

9376f85fbc5aa1a0d26f2c2eb045d522130194f9!12521325 20160422_135831

Lista ośrodków partnerskich Flexyfoot się powiększa
Mazovia Cup 2016 - International Wheelchair Rugby Tournament 24/25 września 2016 Legionowo