Odkręcona pomoc!!! zapraszam i proszę o wsparcie akcji

Jakiś czas temu poznałem dwie niezwykłe damy, które przyjechały do mnie w poszukiwaniu wsparcia ze strony nieznanego sobie dotąd terapeuty. Zapadliśmy sobie w serca tym bardziej, że damy owe (co wiem z informacji płynących od ich mamy) „postąpiły w sprawności”. Ich radość i ciepło ale i zadowolenie z naszych spotkań jest dla mnie największą nagrodą.

 

Rodzice młodych dam od pewnego czasu prowadzą akcję – zbiórkę nakrętek, które odsprzedawane jako materiał z odzysku, przynoszą cegiełki wspierające ich w organizacji kolejnych form terapii, które mają wesprzeć je w zdrowieniu. Poniżej zamieszczam informację, pod którą podpisuję się obiema rękami, prosząc jednocześnie o wsparcie akcji. Dołączenie do niej to zwykły wyraz dobrej woli i odrobina chęci. O to proszę.

 

Każdy zebrany kilogram to kolejna złotówka, przeznaczona na rehabilitację z delfinami. Dziękujemy. Rodzice

poznaj historię Olgi i Karinki – podaruj bliźniaczkom

 

N A K R Ę T K I

 

Dzieci urodziły się przedwcześnie, z ciężkim zapaleniem płuc, niewydolne oddechowo, z infekcją układu moczowego,
w stanie ogólnym średnim, Olga z wadą serca. Wymagały intensywnego leczenia szpitalnego przez kilka tygodni. Wcześniejszy poród spowodowany był zakażeniem. Prawdopodobnie to spowodowało też niedokrwienie, niedotlenienie i nieodwracalny uraz mózgu
u Olgi. Pierwsze sygnały problemów pojawiły się ok. 3-go m.ż. Olga nie rozwijała się zgodnie z planem. Mimo wprowadzonej
od razu po urodzeniu intensywnej rehabilitacji, w dniu pierwszych urodzin rozwój Olgi był na poziomie 4-miesięcznego dziecka… Olga ma cztero-kończynowe mózgowe porażenie dziecięce. Codziennie walczymy o jej sprawność fizyczną (szczególnie sprawność rąk i nóg), jakość widzenia (wada wzroku) oraz jakość mowy. Naszym największym marzeniem jest, aby nasza córka była samodzielna: mogła siedzieć i w niedalekiej przyszłości również chodzić. Dzięki kilkumiesięcznej „Akcji Korek” 2012/2013
w zeszłym roku udało nam się pojechać na delfinoterapię. Olga zrobiła istotne postępy w rozwoju, zarówno fizycznym jak również intelektualnym. W tym roku, z uwagi na sytuację polityczną na Ukrainie, trzykrotnie musieliśmy odwołać zaplanowane już turnusy, ale ciągle szukamy możliwości skorzystania z delfinoterapii w innych ośrodkach w Europie. Na bieżąco na maksimum naszych możliwości realizujemy pełen program terapeutyczny dostępny w kraju, ale z uwagi na korzystny wpływ delfinoterapii na rozwój dziewczynek pragniemy niezwłocznie uzupełnić terapię o pływania z delfinami, by jak najszybciej doprowadzić córkę do pełni sprawności.

 

Pomóż nam zgromadzić środki na sfinansowanie

 

DELFINOTERAPII*

* Delfinoterapia polega na zabawach dzieci z delfinami, w czasie których ultradźwięki emitowane przez te ssaki przenikają ludzkie ciało. Delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy, np. urazy wewnętrzne, protezy czy nowotwory, i tam właśnie wysyłają ultradźwięki regenerujące zniszczone komórki.

 

Z B I E R A J dla nas

N A K R Ę T K I

 

JAKIE NAKRĘTKI ZBIERAMY?


Z butelek po: wodzie mineralnej, napojach gazowanych, mleku, kefirze, jogurtach, chemii gospodarczej (płyny do prania i płukania, płyny
do naczyń, płyny do mycia podłogi), kosmetykach (kremy, aerozole, płyny do kąpieli, szampony, odżywki, balsamy, pasty do zębów) oraz wieczka z wiaderek (np. po serze, twarogu) i zakrętki po kawie (należy tylko wyjąć tekturkę spod wieczka).

 

 

 

Reklamy, reklamy...
Ciekawostka dla ciekawych