Najbliższa sobota jest dniem pracy gabinetu

24 V w sobotę, drzwi gabinetu są otwarte dla wszystkich Państwa, którzy nie zdążyli z sobą w tygodniu :-). Jak zawsze: 602 786988

*

This Saturday is a regular working day for me, feel free to call for appointments : 602 786988

 

O przytulaniu
Wystawa BODIES REVEALED - rewelacyjna !!