blodef

Myśl dnia

Wyrwanemu drzewu obumierają liście, a u człowieka, któremu odcięto korzenie, duchowość staje się martwą abstrakcją.

A. Lowen

Moje życzenia noworoczne
Myśl dnia