Informacja dla przylatujących na lotnisko Chopina / for those who fly to Chopina Airport Warsaw

Najłatwiejszy dojazd do gabinetu to: autobus linii 148 do metro Imielin, stamtąd do metro Stokłosy.

The quickest way to get to my practice is to take 148 bus and get to Imielin Metro Station, then head north to Stokłosy Metro Station.

Pamiętajmy o wodzie w upały!
Dziecko jako mistrz część 5 - poniedziałek 20, godz. 18