blodef

Dziś przeczytane..

Komórki w organizmie człowieka koegzystują. Wyodrębnione z grupy mogą istnieć samodzielnie w laboratorium, lecz ich połączenie tworzy niebywałe, cudowne struktury dzięki którym świat istnieje. Według nowej biologii komórki integruje energia (fale elektromagnetyczne) miłości a strach dezintegruje i prowadzi do niebezpiecznych mutacji…”

KR, dziękuję

Komentarz do artykułu o złości...
Atemi - sztuka wyboru.