Czy wiecie, że…

Jako pierwsze kiedykolwiek używane igły do zabiegów akupunktury wykorzystywano zaostrzone kamienie zwane Bian shi, co umiejscawia naszą wiedzę o akupunkturze aż w czasach neolitu lub nawet ery kamienia. Hieroglify i piktogramy z okresu dynastii Shang (1600-1100 pne.) wskazują, iż akupunktura stosowana była wraz z moksoterapią. Wydaje się także, iż akupunktura wypływa wprost z zabiegów upuszczania krwi.

Najwcześniejszym zapisem dotyczącym akupunbktury wraz ze wskazaniami i przeciwskazaniami jest HUANGDI NEIIJNG (黄帝内经) czyi Wewnętrzny Kanon Żółtego Cesarza, datowany na około 200 rok pne. Nie ma tu rozdzielenia akupunktury od moksoterapii, co wskazuje na ich swoistą jedność.

Rozwój metalurgii na przestrzeni wieków doprowadził do zastapienia igieł kamiennych oraz kostnych przez metalowe. Stało się to w czasach dynastii HANÓW (2 w pne.) Pierwsze igły metalowe odnaleziono w grobowcach, choć nie ma pewności co do ich przeznaczenia.

 


Kompensacja i równowaga
BANG Projekt Edukacyjny zaprasza na zakupy