Czy wiecie, że…

Ok 1000 r p.n.e. w staroindyjskich miastach Taxila i Benares kapłani bramińscy nauczają medycyny Ayurveda (wiedza o długim życiu). U podłoża tej medycyny leży filozofia równowagi pomiędzy trzema sokami – wiatrem, żółcią i śluzem wraz z makrobiotyczną koncepcją życia.

Jest mi wstyd, iż dochodzi do takich niesnasek i ludzie, którzy to robią, noszą hakamę...
Kolana