Czy wiecie, że…

Angielskie słowo PERIOSTEUM oznaczające okostną pochodzi z języka greckiego i jest zlepkeim dwóch słów περί (peri ‚wokoło’) i ὀστοῦν(ostoun ‚kość’).

Być może polskie słowo okostna jest uproszczoną wersją określenia okołokostna lub wokółkostna, co po pierwsze wyjaśniałoby rolę tej struktury, a po drugie byłoby bliższe swoim greckim korzeniom.

Greckim…nomen omen…

 

Da się?
Senior projekt