blodef

Czy wiecie, że…

„70 r p.n.e.: Po drugim zniszczeniu świątyni w Jerozolimie przez Tytusa następuje zapisywanie ustnych przekazów. Dwa zbiory tekstów tworzą Talmud. Poza religijnymi, zawiera on także przepisy higieniczne i demoniczne. Wśród osób uprawnionych do interpretacji Biblii i Talmudu nielicznie pojawiają się lekarze (w znaczeniu medycyny greckiej). Nie istnieje medycyna żydowska z samodzielnym aparatem naukowym, porównywalna z medycyną w Egipcie. Żydowscy lekarze studiują w szkołach talmudycznych  w Palestynie i Babilonie, a w czasach przedislamskich również w szkołach nestoriańskich (Antiocha, Edessa, Niniwa).

Dziecko jako mistrz część 5 - poniedziałek 20, godz. 18
Biodra...