Czy wiecie, że…

Staw biodrowy będąc tzw. stawem kształtu, stabilizowany jest przede wszystkim kongruencją (dopasowaniem) powierzchni stawowych. jest ona tak w jego przypadku doskonała, że po usunięciu mięśni i więzadeł, głowa nadal pozostaje „wklejona” w panewkę. Nawiercenie niewielkiego otworu w panewce „rozszczelnia” staw, co powoduje wypadnięcie głowy. Zaklejenie tego otworu ponownie „doszczelnia” staw, umożliwiając głowie zassanie się kształtem.

Biodra, biodra, ileż w nich jeszcze ciekawostek…

 

stąd tyle mocy :-)
Seiza and shikko po wietnamsku / Seiza and shikko in Vietnamese