Czy wiecie, że…

Indeks – nazwa anatomiczna drugiego palca ręki człowieka, czyli tzw. palca wskazującego.

Nazwa określająca powszechnie przedmiot, który wskazuje na studenta, jego posiadacza. 

Początek roku szkolnego...
Czy wiecie, że...