Czy wiecie, że…

Nazwa kość krzyżowa, wielokrotnie określana skrótowo krzyżem, pochodzi z łacińskiego słowa sacer – oznaczającego błogosławiona/błogosławiony. Była ona jedyną, która pozostawała po spalaniu czarownic na stosach średniowiecza i jako taka właśnie, musiała zostać błogosławiona święconą wodą, by czar i całe zło odeszło i nie zagrażało żyjącym.

*

The sacrum derives its name from the latin word sacer meaning sacred. It is thought that the sacrum was the only bone to be preserved following the burning of a witch and as such must have been sacred. Fryette credits the ancient Phallic Worshipers for naming the base of the spine the Sacred Bone.

za: Diane Lee, The Pelvic Girdle, An approach to the examination and treatment of the lumbo-pelvic-hip region., Churchill Livingstone, 1989

Czy da się narysować chorobę?
Tina pyta, ja odpowiadam