blodef

Blog jako aktualności

Blog ma spełniać podstawową funkcję dynamicznej części mojej strony www.gajowiec.pl, ukazując życie gabinetu „od wewnątrz”, tj. opisywać co ciekawsze propozycje leczenia wybranych schorzeń, z którymi zgłaszają się pacjenci, przedstawiać nowości wprowadzane w arsenał środków terapeutycznych, ciekawostki z zakresu terapii pokrewnych, proponowane sposoby wspomagania skuteczności leczenia itd. Wszystkie informacje dotyczące pacjentów będą przedstawiane oczywiście in cognito z zachowaniem pełnej dyskrecji w kwestii danych osobowych. Będzie mi miło czytać Państwa komentarze przesyłane na mój adres: gabinet@gajowiec.pl. Podejmę oczywiście każdą rzeczową dyskusję z autorami komentarzy, w szczególności z tymi, którym bliski jest holistyczny model leczenia schorzeń człowieka. Zaczynam więc..

Już dziś umieszczam informację dotyczącą prelekcji przygotowywanej na dzień 9 października, tj. sobotę. Zaproszenie kieruję do wszystkich ciekawych tematyki zawartej w treści zaproszenia.

******

Centrum Pomocy Profesjonalnej,

Polsko Szwajcarski Instytut Rehabilitacji Dentystycznej

Gabinet Rehabilitacji Bartłomieja Gajowca

 

zapraszają na prelekcję nt.

 

Ciało, jako płaszczyzna integrująca osobowość:

diagnostyka i leczenie wybranych dysfunkcji ciała ludzkiego”

 

data: 9 października 2010,

godz. rozpoczęcia: 10:00

miejsce: Polsko Szwajcarski Instytut Rehabilitacji Dentystycznej, ul. Ustrzycka 5, Warszawa (wjazd od ul. 1 sierpnia, łączącej ul. Grójecką z ul. Żwirki i Wigury)

telefony kontaktowe:

CPP tel: 22 637 40 80 (81), 22 24 12 444, 22 24 12345

IRDENT: tel 0501 423456

Gab Reh: tel 0602 786988

Tematy prelekcji:

 

Bartłomiej Gajowiec

1. Podstawy budowy ciała człowieka w koncepcji holistycznej, współzależność psyche i soma na poziomie fizjologii, reakcje ciała na stres, stawy, jako odbiorcy i nadawcy napięć, przenoszenie informacji przez struktury łącznotkankowe, równowaga statyczna ciała, struktury poprzeczne, pola punktów spustowych, ból.

2.Wybrane jednostki chorobowe, ich diagnostyka i propozycje leczenia.

3. Pokaz wybranych technik stretchingu, pozycji ułożeniowych, jako wstęp do autoterapii.

 

Agnieszka Jasek

1. Zaburzenia w stawie skroniowo – żuchwowym jako przyczyna uciażliwych napięciowych bólów głowy – diagnostyka.

 

Dyskusja

 

Z A P R A S Z A M Y

wstęp na prelekcję jest darmowy

Opis