Bardzo PILNIE poszukiwany specjalista

Bardzo p i l n i e poszukuje specjalisty, który z sukcesami zajmuje się zwyrodnieniem plamki żółtej.

 

Czas gra rolę.

 

*

A succesful specialist for age – related macular degeneration badly needed. Time matters.

 

(poniżej: tak widzi człowiek dotknięty degeneracją plamki żółtej,

below: this is how an a-m-d sufferer sees)

 


Miejsca parkingowe dla osób z niesprawnościami
Ciało nigdy nie kłamie