Mistrz Leonardo

Wiele razy na moim blogu umieszczalem reprodukcje rycin wykonywanych przez Leonarda. Z nim jest tak, jak z wieloma niesmiertelnościami: wystarczy imię i wiemy, o kim mowa. W muzyce jest podobnie: pierwszy dźwięk utworu i nie ma wątpliwości, kto i co gra.

Leonardo byl człowiekiem nieopanowanej ciekawości i otwartości umysłu, jakiej możnaby sobie życzyć. Matematyk, anatom, astrolog, konstruktor, rzeźbiarz, malarz, wynalazca, bezprecedensowa osobowość w świecie renesansu, która zachwyca do dziś i zapewne imię to będzie wybrzmiewać dumą przez kolejne wieki. Jego prace (Stworzenie Adama czy choćby Mona Lisa) zna zapewne cały świat. Niektóre przeszły wręcz do kanonów kultury czy nawet pop kultury.

Jako artysta, stał się mistrzem anatomii opisowej. Pchnął go ku niej Andrea del Verrocchio, który wymagał od swoich uczniów znajomości anatomii po prostu. Będąc juz znana postacią, uzyskal zgodę na wykonywanie i opisywanie sekcji w szpitalu Santa Maria Nuova we Florencji. Leonardo wykonał ok 200 rycin anatomicznych człowieka, które obejmowały zarówno układ szkieletowy, mięśniowy, jak i sercowo-naczyniowy, płciowy. Był chyba pierwszym człowiekiem, który przeniósł na papier obraz płodu w łonie matki. Dokumentował także na swoich rysunkach objawy różnorakich chorób, w tym także psychicznych. Jako człowiek niezwykle ciekawy świata, dokonywał takżę sekcji zwierząt – żab, koni, małp, niedźwiedzi, krów i umieszczał je na rysunkach.

Dla mnie fenomenem pozostanie szczegółowość rycin ciała ludzkiego, z uwzględnieniem doskonale uchwyconych najmniejszych elementów szkieletu, przebiegu mięśni czy budowy stawów.

Gdyby użyć języka młodzieżowego, chciałoby się powiedzieć: Leo, szacun. Ale to nadal dużo za mało. Leonardo był wielki wśród wielkich. Gigant, którego nie da się objąć rozumiem. Dzięki za ryciny…

*

Na mojej stronie wykorzystałem kilka rycin Leonarda, by tym samym oddać mu cześć i pokazać mój nim zachwyt.

Obywatelki i Obywatele!
Zapraszam ponownie