Dzięki uprzejmości Pana Jana Glińskiego z Fundacji DANTIAN w poniedziałek 20 lutego poprowadziłem warsztat BIODRA CENTRUM MOCY w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Atmosfera była pełna mocy i zaangażowania, słuchacze / ćwiczący zaangażowani, pozostał głód wiedzy o tych najwspanialszych stawach ciała ludzkiego.

5cb4959da62bac1a5e702f74bd383e405a67a8fb!12521325 017bb1a22e8dbf57a0cda70ae14dd1ce59ede2cb!125213257754d41fdc1ddacdf083f34963d789babeae5b6e!12521325 6852218d83184066dc72ddc1f27847d40f30ece0!12521325a52dbb867c09bfefed6093eb6e47383027195c39!12521325 f2619f0dff2e8a21c2abe141c461a093fc9be0e4!12521325

X