Spotkanie edukacyjne z dziećmi przedszkola 319 w Warszawie na temat budowy człowieka, 18.05.2012r.

X