Flexyfoot zmienia się od stóp

O bezpieczeństwie chodu o kulach czy laskach decydują w znacznej mierze nakładki znajdujące się na...

Flexyfoot zmienia się od stóp
Rozumieć sens terapii

Dolegliwość / choroba / ból są objawem. Reakcją na trwający zazwyczaj jakiś już czas proces,...

Rozumieć sens terapii
Wymiana stopy nakładki Flexyfoot

Stopka nakładki Flexy stworzona jest z gumy o dużym współczynniku tarcia i dużej wytrzymałości na...

Wymiana stopy nakładki Flexyfoot