blodef

Borelioza a zaburzenia błędnika, cd.

Okazuje się, że borelioza nie jest bezwzględna dla błędników i te potrafią odzyskiwać funkcję. Badania kontrolne wykazują powrót funkcji. Pacjent donosi, iż terapia czaszkowa wyraźnie mogła mieć wspierający wpływ na „gojenie” problemu. Nie mogę tego wykluczyć ze względu na intensywność oddziaływania niektórych choćby zabiegów (kompresja 4tej komory mózgu choćby) a zadane pacjentowi zabiegi autoterapii wydają się odnosić oczekiwany, a nawet o wiele większy efekt. To dobre wieści..

Moksa z innej perspektywy
Gorąca prośba - jeśli ktoś może pomóc - uprzejmie proszę.